Услуги


Подобрете ефективността на проектите и грижата към клиентите

Защо Coriti?

Coriti прави Вашите вътрешни процеси нагледни и лесни за управление.

По-добра рентабилност на проектите

Всичко е под Ваш контрол, доставяйте навреме и повишете ефективността между отделите.

По-щастливи клиенти

Имайте пълна информация за Вашите клиенти на едно място. Доставяйте качествено и носещо стойност обслужване навреме.

Взимай информирани решения

Намерете стопиращите точки във Вашия бизнес и знайте къде е Вашата сила.

Проекти

Само един поглед е нужен, за да бъдете информирани. Лесно е да управлявате и приоритизирате Вашите задачи благодарение на интерактивните Gantt графики.

Управление на информацията

Автоматизацията на задачите, навременните известия и задълбочените отчети подобряват вътрешното сътрудничество и Ви помагат да доставите качествена услуга.

Автоматизация на процесите

Автоматизирайте простите задачи и фокусирайте времето си върху нещата, които са наистина важни за компанията.

Финанси

Подобрете проследимостта във финансите на компанията.

Продажби

Управлявайте Вашия търговски екип по-добре, елиминирайте грешите, придизвикани от човешки фактор, дайте им инструментите, с който да бъдат по-ефективни.

Маркетинг автоматизация

Автоматизирайте рутинните задачи и фокусирайте усилията си върху нещата, които са наистина важни. Създавайте повече качествени маретинг кампании и генерирайте повече лийдове.

Управление на клиенти

Подобрете конвертирането на потенциални в съществуващи клиенти, създайте правилния модел на работа и се уверете, че всеки ще го следва.

Документи

Запазете и споделяйте с лекота важната документация с Вашия екип.

Ресурси


Case study – Интеграция между Coriti и DS WMS oт Стедо Софт
Виж повече

Пивот отчети в Coriti ERP
Виж повече

Case Study: Булдент ЕООД - Модул Мобилни Търговци
Виж повече

Garitage Sport Center
Виж повече

ИмамЧовек.БГ - Изграждане на иновативна платформа
Виж повече

Внедряване на Coriti в работните процеси на лидера в 3D технологиите – B2N
Виж повече

Какви са модерните решения пред една търговска компания?
Виж повече

Трудно управляеми работни процеси в производството и как да се справим с тях
Виж повече

Как и защо да направим онлайн търговията част от ERP системата ни
Виж повече

Модерното малко и средно производство и проблемите, които трябва да реши
Виж повече

Автоматизиране на бизнес процесите - защо ни е нужно?
Виж повече

6 технологии, които променят производството
Виж повече

3 ключа за успешно внедряване на ERP Система
Виж повече

10 знака, че имате нужда от нова ERP Система
Виж повече

Coriti CRM в действие
Виж повече

Как малка търговска компания може да се модернизира без голяма инвестиция
Виж повече

Сравнителен анализ на разходите за бизнес система в различни по размер компании
Виж повече

Какви проблеми може да решите с внедряването на една ERP система?
Виж повече

Грешки при поставянето на цели за внедряването на ИТ система
Виж повече

Моментът след внедряване на ERP/CRM Система
Виж повече

Как едно малко предприятие се преобрази чрез внедряването на модерни технологии
Виж повече

Защо да изберем облачно базирани системи в бизнеса?
Виж повече

Защо да автоматизираме бизнес процесите с ERP и ЦРМ системи?
Виж повече