Услуги


Подобрете ефективността на проектите и грижата към клие

ЗАЩО CORITI?

Coriti прави Вашите вътрешни процеси нагледни и лесни за управление.

По-добра рентабилност на

Всичко е под Ваш контрол, доставяйте навреме и повишете ефективността между отделите.

По-щастливи клиенти

Имайте пълна информация за Вашите клиенти на едно място. Доставяйте качествено и носещо стойност обслужване навреме.

Взимай информирани решени

Намерете стопиращите точки във Вашия бизнес и знайте къде е Вашата сила.

Проекти

Само един поглед е нужен, за да бъдете информирани. Лесно е да управлявате и приоритизирате Вашите задачи благодарение на интерактивните Gantt графики.

Управление на информацият

Автоматизацията на задачите, навременните известия и задълбочените отчети подобряват вътрешното сътрудничество и Ви помагат да доставите качествена услуга.

Автоматизация на процесит

Автоматизирайте простите задачи и фокусирайте времето си върху нещата, които са наистина важни за компанията.

Финанси

Подобрете проследимостта във финансите на компанията.

Продажби

Управлявайте Вашия търговски екип по-добре, елиминирайте грешите, придизвикани от човешки фактор, дайте им инструментите, с който да бъдат

Маркетинг автоматизация

Автоматизирайте рутинните задачи и фокусирайте усилията си върху нещата, които са наистина важни. Създавайте повече качествени маретинг к

Управление на клиенти

Подобрете конвертирането на потенциални в съществуващи клиенти, създайте правилния модел на работа и се уверете, че всеки ще го следва.

Документи

Запазете и споделяйте с лекота важната документация с Вашия екип.

РЕСУРСИ