Ритейл


Ефективна комуникация, отлична грижа за клиента, пълна информираност.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

Една система, която свързва целия Ви бизнес.

Интегрирана

Цялата информация от различни канали в единна облачна система.

Свързана

По-добра вътрешна комуникация.

Грижа за клиента

Подобрете грижата към клиента и качеството на услугата.

Подобрени продажби

Coriti CRM ще ви помогне да постигнете по-добри резултати.

Потенциални и текущи клиенти

Подобрете конвертирането на потенциални в съществуващи клиенти, създайте правилния модел на работа и се уверете, че всеки ще го следва.

Управление на продажбите

Управлявайте Вашия търговски екип по-добре, елиминирайте грешите, придизвикани от човешки фактор, дайте им инструментите, с които да бъдат по-ефективни.

Отчети

Взимайте информирани решения, базирани на гъвкави отчети и ВI.

Маркетинг автоматизация

Автоматизирай простите задачи и се концентрирайте върху стойностни неща.

Интеграция с 3ти системи

Свържете и управлявайте от Coriti външни системи , индустриални машини, системи за сигурност и др.

Имейл интеграция

Всички инструменти в една система за по-добра ефективност.

IoT & Хардуер устройства

Ние можем да помогнем да направите следващата технологична стъпка - независимо дали искате да знаете броя клиенти във всеки магазин, да проследите техния клиентски път или нещо друго, ние можем да го осъществим.

Управление на документи

Запазете и споделяйте с лекота важната документация с Вашия екип.

РЕСУРСИ