Ритейл


Ефективна комуникация, отлична грижа за клиента, пълна информираност.

Какво предлагаме?

Една система, която свързва целия Ви бизнес.

Интегрирана

Цялата информация от различни канали в единна облачна система.

Свързана

По-добра вътрешна комуникация.

Грижа за клиента

Подобрете грижата към клиента и качеството на услугата.

Подобрени продажби

Coriti CRM ще ви помогне да постигнете по-добри резултати.

Потенциални и текущи клиенти

Подобрете конвертирането на потенциални в съществуващи клиенти, създайте правилния модел на работа и се уверете, че всеки ще го следва.

Управление на продажбите

Управлявайте Вашия търговски екип по-добре, елиминирайте грешите, придизвикани от човешки фактор, дайте им инструментите, с които да бъдат по-ефективни.

Отчети

Взимайте информирани решения, базирани на гъвкави отчети и ВI.

Маркетинг автоматизация

Автоматизирай простите задачи и се концентрирайте върху стойностни неща.

Интеграция с 3ти системи

Свържете и управлявайте от Coriti външни системи , индустриални машини, системи за сигурност и др.

Имейл интеграция

Всички инструменти в една система за по-добра ефективност.

IoT & Хардуер устройства

Ние можем да помогнем да направите следващата технологична стъпка - независимо дали искате да знаете броя клиенти във всеки магазин, да проследите техния клиентски път или нещо друго, ние можем да го осъществим.

Управление на документи

Запазете и споделяйте с лекота важната документация с Вашия екип.

Ресурси


Case study – Интеграция между Coriti и DS WMS oт Стедо Софт
Виж повече

Пивот отчети в Coriti ERP
Виж повече

Case Study: Булдент ЕООД - Модул Мобилни Търговци
Виж повече

Garitage Sport Center
Виж повече

ИмамЧовек.БГ - Изграждане на иновативна платформа
Виж повече

Внедряване на Coriti в работните процеси на лидера в 3D технологиите – B2N
Виж повече

Какви са модерните решения пред една търговска компания?
Виж повече

Трудно управляеми работни процеси в производството и как да се справим с тях
Виж повече

Как и защо да направим онлайн търговията част от ERP системата ни
Виж повече

Модерното малко и средно производство и проблемите, които трябва да реши
Виж повече

Автоматизиране на бизнес процесите - защо ни е нужно?
Виж повече

6 технологии, които променят производството
Виж повече

3 ключа за успешно внедряване на ERP Система
Виж повече

10 знака, че имате нужда от нова ERP Система
Виж повече

Coriti CRM в действие
Виж повече

Как малка търговска компания може да се модернизира без голяма инвестиция
Виж повече

Сравнителен анализ на разходите за бизнес система в различни по размер компании
Виж повече

Какви проблеми може да решите с внедряването на една ERP система?
Виж повече

Грешки при поставянето на цели за внедряването на ИТ система
Виж повече

Моментът след внедряване на ERP/CRM Система
Виж повече

Как едно малко предприятие се преобрази чрез внедряването на модерни технологии
Виж повече

Защо да изберем облачно базирани системи в бизнеса?
Виж повече

Защо да автоматизираме бизнес процесите с ERP и ЦРМ системи?
Виж повече