ERP Система


Няма значение колко е голям бизнесът Ви, той заслужава най-доброто с Coriti ERP.

ПОДСИЛЕТЕ БИЗНЕСА СИ С CORITI ERP

Управлявайте всичките си ресурси от една система.

Персонализирана

Ние правим система, специално изградена според нуждите на Вашия бизнес.

Облачно базирана

Използваме последните технологии, за да Ви предоставим бърза, лесна за използване и облачна ERP система, която да отговаря изцяло на Вашите нужди.

Сигурна и надеждна

Ние държим изключително много на сигурността. Разбираме, че ERP системата е двигателя на бизнеса и трябва да е защитен и достъпeн по всяко време.

Гъвкава

Ние знаем, че когато бизнесът расте има нужда от нови персонализирани решения. Ние сме тук, за да помогнем за реализирането на всички Ваши идеи.

Управление на поръчките

Управлявайте поръчките ефективно и никога не пропускайте краен срок.

Склад

Контролирайте и администрирайте всички складови операции с лекота.

Управление на производството

Бъдете гъвкави и имайте възможност да изпълнявате и специални поръчки с лекота.

Изпълнение на поръчки

Подобрете ефикасността на заготвяне и изпълнението на поръчките.

Управление и планиране на финансите

Имайте детайлна информация за Вашите финансови потоци.

Управление на процеси

Автоматизирайте простите задачи и фокусирайте времето си върху наистина важните неща за Вашата компания.

Управление на веригата за доставки

Автоматизирайте задачите, получавайте нотификации в реално време и подробни отчети само от едно място.

BI

Взимайте информирани решения, базирани на гъвкави отчети и ВI.

РЕСУРСИ