ERP Система


Няма значение колко е голям бизнесът Ви, той заслужава най-доброто с Coriti ERP.

Подсилете бизнеса си с Coriti ERP

Управлявайте всичките си ресурси от една система.

Персонализирана

Ние правим система, специално изградена според нуждите на Вашия бизнес.

Облачно базирана

Използваме последните технологии, за да Ви предоставим бърза, лесна за използване и облачна ERP система, която да отговаря изцяло на Вашите нужди.

Сигурна и надеждна

Ние държим изключително много на сигурността. Разбираме, че ERP системата е двигателя на бизнеса и трябва да е защитен и достъпeн по всяко време.

Гъвкава

Ние знаем, че когато бизнесът расте има нужда от нови персонализирани решения. Ние сме тук, за да помогнем за реализирането на всички Ваши идеи.

Управление на поръчките

Управлявайте поръчките ефективно и никога не пропускайте краен срок.

Управление на производството

Бъдете гъвкави и имайте възможност да изпълнявате и специални поръчки с лекота.

Управление и планиране на финансите

Имайте детайлна информация за Вашите финансови потоци.

Управление на веригата за доставки

Автоматизирайте задачите, получавайте нотификации в реално време и подробни отчети само от едно място.

Склад

Контролирайте и администрирайте всички складови операции с лекота.

Изпълнение на поръчки

Подобрете ефикасността на заготвяне и изпълнението на поръчките.

Управление на процеси

Автоматизирайте простите задачи и фокусирайте времето си върху наистина важните неща за Вашата компания.

BI

Взимайте информирани решения, базирани на гъвкави отчети и ВI.

Ресурси


Case study – Интеграция между Coriti и DS WMS oт Стедо Софт
Виж повече

Пивот отчети в Coriti ERP
Виж повече

Case Study: Булдент ЕООД - Модул Мобилни Търговци
Виж повече

Garitage Sport Center
Виж повече

ИмамЧовек.БГ - Изграждане на иновативна платформа
Виж повече

Внедряване на Coriti в работните процеси на лидера в 3D технологиите – B2N
Виж повече

Какви са модерните решения пред една търговска компания?
Виж повече

Трудно управляеми работни процеси в производството и как да се справим с тях
Виж повече

Как и защо да направим онлайн търговията част от ERP системата ни
Виж повече

Модерното малко и средно производство и проблемите, които трябва да реши
Виж повече

Автоматизиране на бизнес процесите - защо ни е нужно?
Виж повече

6 технологии, които променят производството
Виж повече

3 ключа за успешно внедряване на ERP Система
Виж повече

10 знака, че имате нужда от нова ERP Система
Виж повече

Coriti CRM в действие
Виж повече

Как малка търговска компания може да се модернизира без голяма инвестиция
Виж повече

Сравнителен анализ на разходите за бизнес система в различни по размер компании
Виж повече

Какви проблеми може да решите с внедряването на една ERP система?
Виж повече

Грешки при поставянето на цели за внедряването на ИТ система
Виж повече

Моментът след внедряване на ERP/CRM Система
Виж повече

Как едно малко предприятие се преобрази чрез внедряването на модерни технологии
Виж повече

Защо да изберем облачно базирани системи в бизнеса?
Виж повече

Защо да автоматизираме бизнес процесите с ERP и ЦРМ системи?
Виж повече