Category: ERP системи

При търговските компании, бизнес средата е изключително конкурентна и динамична. Да имаш точната информация навреме позволява да се взимат последователни и правилни решения, които да гарантират конкурентно предимство и устойчив растеж. В Coriti ясно осъзнавахме това и още …

READ MORE

По-добра ефикасност с най-новото от Coriti   Един от най-трудните за управление дялове в едно бизнес предприятие е производството. Ресурсите трябва да се използват ефективно и за да се спазят всички срокове не трябва да се допускат грешни, …

READ MORE

На всички е известно, че онлайн търговията набира все по-голяма скорост. Оборотът през интернет расте със стряскащите 10-20% на година и се очаква да продължи да се развива с подобни темпове в следващото десетилетие и да се превърне …

READ MORE

Все повече малки и средни производства изпитват трудности. Бързо развиващата се среда и технологии поставят някои от тези предприятия в трудно положение. В такъв момент повече управници логично взимат решение да оптимизират фирмата с цел да може тя …

READ MORE

Конкретни примери от българския бизнес и как можем да спечелим от това В началото всеки бизнес има доста последователна и ясна структура на своите процеси. С течение на времето обемите и мащабите се увеличават, а технологиите се развиват …

READ MORE

В днешно време производството става все по-конкуренто и динамично. Все повече малки компании успяват да стартират и благодарение на технологиите да стопят разликата между себе си и лидерите в бранша. Това изисква бизнеса да разбира тенденциите и новостите …

READ MORE

Гарантирайте си успешно внедряване.   В днешно време фирмите са поставени пред дилемата дали да поемат по трудния път на модернизиране и да придобият конкурентно предимство или да заложат на по-лесното – да останат със старите си системи и …

READ MORE

Като хора, ангажирани със своя бизнес или кариера, винаги се стараем да не изпуснем точния момент за промяна. В статията днес сме представили 10 ситуации, при които вашата ЕРП система трябва да се замени с нова, отговаряща на …

READ MORE

Още в самото ни начало получихме запитване от една малка дистрибуторска фирма. И те самите не бяха наясно какво точно искат да постигнат, но знаеха, че системите им не са достатъчно добри, а бизнес процесите им са далеч …

READ MORE

Отговори на всички финансови въпроси, свързани с внедряване на бизнес система Да влизаме ли в облака или да не влизаме? Това е въпросът, които все повече потенциални клиенти от малкия и средния бизнес ни задават. Също така е …

READ MORE

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close