Моментът след внедряване на ERP/CRM Система

Моментът след внедряване на ERP/CRM Система


Поставете си цели, които наистина имат значение за вашия бизнес

 

За служителите на компании, които са започнали внедряването на ERP система, заветната дата на приключване на проекта се превръща в мечта. Месеци на усилена подготовка, събиране на информация, разпределяне на задължения и усъвършенстване на комуникацията между клиент и внедрител представлява края на една имплементация или по-известен като go-live момент. Това е наистина доста важна част в процеса по успешното внедряване на една ERP система, но твърде много компании се фокусират изцяло върху достигането до този етап и са крайно неподготвени за това, което ще последва. Go-live може добре да се опише като завършване на университет – удовлетворен си, че тази част от живота ти е приключила, но тепърва ще се изправяш с трудности по пътя на успеха.

Важен етап при go-live е поставянето на цели . Те дават посока, която да следваме и са изключително важни за компания, в която са настъпили промени като внедряване на нова система. Поставянето на цели е трудна задача и трябва да се разгледа от всяко едно ниво. Всяко внедряване е различно само по себи си, но има някои основни точки, които винаги трябва да имаме впредвид като достигнем go-live етапа.

Като за начало използвайте и следете някои основни аспекти, за да имате представа за вашия напредък. Повишаването на ефективността, възвръщаемост на инвестицията и ключовите показатели за изпълнение са основни и изключително важни за измерване на напредъка на внедряването на ERP система. Следенето на основните аспекти е задължително  при определяне на целите след go-live момента. Без установени показатели, определянето на точката на успех става доста по-трудно. Също така се затруднява постигането на таргети и се увеличава вертоятността за установяване на нецеленасочени  задачи.

Другият важен момент по отношение на поставянето на цели след настройването на ERP системата е тези цели да са постижими. Както добре отбелязва Джак Канфийлд“Неясните цели произвеждат неясни резултати”. Именно в това отношение е полезно SMART правилото, за определяне на ясни цели. Но какво означава понятието SMART? В различните среди на работа се тълкува по различен начин, но зад него в основни линии седят думите Specific; Measurable; Accepted; Realistic; Time.  Или, за да е една цел добра и постижима (по правилото SMART), тя следва да е специфична, измерима, приета от всички, които ще работят по постигането ѝ, реалистична и с точен краен срок на изпълнение.  Също така, не очаквайте да забележите пълната реализация на ползите още веднага след пускане на системата, нужно е време. Понякога, реализацията на планиранете ползи отнема години, но това зависи и от много вътрешни и външни фактори в индустрията.

Последното, но не и на последно място, правило е да не забравяте или подценявате хората. Прекаленото акцентиране върху показателите, като възвръщане на инвестицията е доста често срещана грешка при определянето на ефективните цели след go-live етапа на настроената ERP система. Много организации забравят, че в крайна сметка служителите са потребителите на системата и те могат да я унищожат или положително да я разпространят. Известен факт е, че  ERP неуспехите рядко се дължат на грешка в технологиите, а именно на вреди, причинени от човешка намеса. Обучението на крайните потребители, приемането на системата или преминаване от стара към нова система трябва да се управляват чрез показтели и цели. Участието на служителите в обучението и приемането на системата гарантира, че ползите, предоставени от ERP системата, имат най-голям шанс да бъдат ефективно реализирани, което от друга страна води до това, че целите ще бъдат постигнати. Или формулирано накратко трябва да ангажираме служителите, да им покажем ползите и за самите тях!

Насоките, които са педставени в статия са само основни. Ключовото нещо, което трябва да запомнете е, че go-live етапа е само началото, а не края. В следващата ни статия ще представим с примерни цели и срокове.