+359 886 801 802

,

sales@coriti.com

Защо да изберем облачно базирани системи в бизнеса?


.

В тази статия ще ви представим защо е важно да преминете към облачно базирените технологии и какви предимства носят те за вашия бизнес.

Последните няколко години наблюдаваме скоростното развитие на технологиите да класифицират и обработват дадена информация и облачните технологии играят важна роля в това. Различни бизнес CRM и ERP системи навлязоха в нашето ежедневие и сега не можем да си представим ефективна работа без тях. Те се превърнаха и в облачни технологии с цел бързина и улесняване на различни бизнес процеси.

Според актуален доклад на Gartner* облачните технологии ще бъдат основно направление в развитието на ERP пазара през близките 10 години (2013-2023). Близо половината от анкетираните компании в световен мащаб (47%) смятат да пренасат ключовите си ситеми в облака в следващите 5 години, което доказва, че компаниите са намерили добавената стойност, която им носи интегрирането на системите в облака.

Според проучване на Ipsos MORI, българските компании са едни от най-оринитираните към изнасянето на бизнес системите в облака на европейския континент. 67% от малките и средни предприятия в България с персонал до 25 души използват някакъв тип облачна услуга при средно 53% за Европа.

Днес модерните технологии добавят нови измерения към ERP решенията и дават възможност те да се управляват по-лесно и с по-малко финансови ресурси. Също така за мениджърите, които се стремят да развият своята работа по отношение на информационните технологии е задължително да знаят как новостите на пазара променят облика на ERP решенията и какви са предимствата, които можем да извлечем.

 

  • Абонаментен план:

Като за начало, откакто се предлагат облачните услуги, те са на абонаментен принцип. Това ви позволява да знаете колко точно ще струва системата този месец и всеки следващ през годината – едно доста голямо предимство, особено за компаниите на българския пазар.

 

  • Бързо внедряване:

Цялото управление, настройка и поддръжка на системите са отговорност на внедрителя, така че вие може да се фокусирате само вържу служебните си задължения. Повечето системи имат готови модули, които лесно и бързо се адаптират към вашия бизнес. Това води и до по-ниски разходи в процеса по внедряване.

 

  • Автоматично обновяване:

Работите винаги в най-новата версия на продукта без да отделяте от вашето време за обновяване.

 

  • Намаляване на разходите за технологична инфраструктура:

Чрез използването на облачно базирани технологии, вие може да намилите (оперативните) си разходи, защото спестявате от обновяване на системата, както споменахме това се прави дистанционно от доставчика. Също така, не е нужно да плащате  за експертен персонал, които да отговаря за системите във вашата организация. Не е нужно да купувате и допълнителни устройства, които заемат място в офиса ви.

 

  • Повишава ефективната колаборация:

Когато вашите служители имат достъп до файловете си по всяко време и от всяко място, те са по-способни да реагират адекватно на запитване от клиент или във всяка друга ситуиация, за която е нужда пренос на информация между отдели.

 

  • Подобряване на гъфкавостта:

С помощта на облачните технологии може да наемете дадена услуга за определено време на определена цена. По желание можете да разширите или да намалите капацитета на услугите. Например искате да използвате даден модул във вашата CRM система само няколко месеца. Няма нужда от поддръжка, администрация или персонал. Получавате услугата през уеб, отваряте нужния модул и го използвате.

Облачно базираните системи могат да отговарят на вашите нужди по всяко време. Ако бизнесът ви се разширява и наемате нови хора или обратното – ключови хора напускат, информацията за вашия бизнес и клиенти не се губи. Новопостъпилите служители лесно и бързо могат да влезнат в крак със ситуацията, без това да бъде забелязано от клиентите. Също така няма да е нужно да отделяте много време за обучението им, защото цялата информция ще е в облака.

 

  • Контрол върху документацията и качествено проследяване на проектите:

Колкото повече служители или партньори работят върху документацията по даден проект, толкова повече съществува необходимостта от строг контрол. Преди облачните услуги, служителите изпращаха и разменяха документи по имейл, за да се работи по един и същи файл от всеки и в крайна сметка се допускаха множество грешки и пропуски, което усложняваше и забавяше проектите и съответно приходите към компанията.

Когато преминете към облака, цялата информация се съхранява централно и всички имат достъп до една и съща версия на файловете. Това подобрява колаборацията между екипи и отдели.

 

  • Сигурност:

На последно място, но не и по важност като предимство на облачните технологии класираме сигурността, което ни дават. За да развивате и подсилвате вашата организация, е важно да осигурите сигурност на данните. Независимо дали е настъпил проблем със захранваното или техниката, когато данните са съхранени в облака, те могат да бъдат достъпни отново и нито една минута от вашата работа няма да е изгубена. Да имате възможен достъп до данните си бързо, ви позволява да сведете загубите до минимум.

 

Adoption of Cloud ERP, 2013 Through 2023”, Gartner 2014