+359 886 801 802

,

sales@coriti.com

Наели сте служители за еднообразна работа? Нека ви помогнем


.

В днешната забързана бизнес среда времето е най-ценният ресурс. За предприемачите е изключително важно да максимизират продуктивността на своите служители, като същевременно поддържат висока ефективност. Въпреки това, когато става въпрос за рутинни, повтарящи се задачи, хората са склонни да губят ценно време и енергия в процеса. Монотонната работа може да бъде значителна пречка пред продуктивността, тъй като служителите се борят с повтарящи се задачи и тромави процеси, техният потенциал за творчество и взимане на адекватни решения може да бъде понижен. С правилните инструменти компаниите могат да се освободят от този начин на работа и да разгърнат пълните възможности на своя екип.

 

Клопките на монотонната работа

 

Преди да се задълбочим в предимствата на едно ERP решение, е изключително важно да разберем вредните ефекти от монотонната работа върху ефективността на организацията. Монотонността не само поражда скука и неангажираност сред служителите, но и пречи на производителността и качеството. Повтарящите се задачи са склонни към човешка грешка, което води до неефективност, служителите се демотивират от липсата на стимулиращи предизвикателства, точно затова времето спестено чрез автоматизация на дадени процеси е изключително ценно за всеки бизнес.

 

Автоматизиране на административни задачи

 

Редица малки задачи могат да отнемат значително време, ако се извършват ръчно. Примерите, които сме виждали през годините включват ръчно преписване на информация от производтсвена система към ERP система или от онлайн магазин към ERP, за да се извърши продажба и да се издаде документ. 

В много предприятия има служител, специализиран в това да издава фактури и процеса е бавен и тромав, а на човек са нужни познания и съсредоточеност, да се свърши това. 

Всичките тези примери са все процеси, които се извършват достатъчно често, дори всекидневно и неавтоматизирането им води до излишно наети служители, губене на време, а и до човешка грешка в данните. Интегрирали сме много такива компании, в които вече и служителите в склада с натискането на един бутон могат да издадат всеки нужен документ веднага, без да мислят и да са обучени за това. Системата разбира предварително въведени настройки и знае какво точно да издаде като документ и съдържание – какъв да е начина на плащане, падежа, езика на документа и дори дали да извади автоматично авансово плащане.

Една правилно интегрирана бизнес система може да автоматизира тези процеси и да ви спечели ценно време като гарантира, че информацията е точна и последователна, а Coriti е верният партьор за това. Нашите бизнес решения помагат и с автоматични известия на важните етапи или разлики в дейността, за да сте сигурни, че нищо няма да бъде забравено, пропуснато или сгрешено.

 

Автоматизиране на работния процес

 

Друг начин, по който Coriti може да спести време и да ви даде конкурентно предимство, е чрез автоматизиране на работните процеси. Могат да бъдат създадени работни потоци за одобрение на поръчки, разпределение на задачи на служителите и маркетингови кампании. 

Тези предварително определени стъпки гарантират, че задачите се изпълняват ефективно и последователно, като елиминират възможността за грешки и забавяния.

През годините сме се срещали с всякакви примери за такъв тип проблеми, като чест такъв са търговските фирми с продажби на едро и множество доставчици. Те често се сблъскват с предизвикателства при управлението и изпълнението на поръчките, проследяването на наличности и елиминирането на out-of-stock ситуации или пък презапасяването с продукти.

Автоматичното управление на статус на сделките и задачите по тях на база дадени събития гарантира по-бързо и сигурно придвижване от прием на заявката, през одобрение, пикиране, експедиция, доставка до събиране на парите и тяхната отчетност. 

Автоматичната класификация на продуктите по тяхната оборотност и марж е чудесно решение да се подобри процеса по управление на наличностите и да се оптимизира финансовия ресурс вложен в стока в склада. 

 

 

Прогнозиране и анализ

 

Coriti включва усъвършенствани функции за прогнозиране и анализ, които могат да помогнат на вашия екип да вземе информирани решения въз основа на минали и текущи данни, и тенденции. 

Известия директно на имейлите само, когато има проблем или отклонение от нормалното са много ценни, защото няма нужда да проследявате всички данни непрекъснато, за да сте сигурни, че няма подводни камъни. Разбира, за да изградим такива системи ни е нужна и вашата помощ и добро познаване на бизнеса ви, за да определим какво и как ще държим под око. 

 

Онлайн магазин

 

Много често срещаме компании, на които един служител губи по 2 часа всеки ден, за да преписва данни за поръчки от онлайн магазин към бизнес софтуер, за да може да отчете движението на наличност в склада и да оформи необходимите документи преди експедиция към клиента. 

Интеграцията на Coriti с онлайн магазин и други системи може значително да подобри ефективността на цялата компания и да подобри нейната услуга като цяло. Подобен тип решения не само печелят човеко-часове, но и ви помагат да реагирате по-бързо и да свалите времето за изпълнение на даден процес. 

 

Coriti автоматизира различни процеси, като спестява време и позволява на вашия екип да се съсредоточи върху важни задачи, които стимулират растежа. Уверени сме, че можем да ви предоставим решението, от което се нуждае вашият бизнес, за да бъде още по-успешен.

Примерите са безброй и сценариите различни. Автоматизацията на процеси в бизнеса не е конкретно решение, а начин на мислене.