+359 886 801 802

,

sales@coriti.com

Моментът след внедряване на ERP/CRM Система


.

Поставете си цели, които наистина имат значение за вашия бизнес

 

За служителите на компании, които са започнали внедряването на ERP система, заветната дата на приключване на проекта се превръща в мечта. Месеци на усилена подготовка, събиране на информация, разпределяне на задължения и усъвършенстване на комуникацията между клиент и внедрител представлява края на една имплементация или по-известен като go-live момент. Това е наистина доста важна част в процеса по успешното внедряване на една ERP система, но твърде много компании се фокусират изцяло върху достигането до този етап и са крайно неподготвени за това, което ще последва. Go-live може добре да се опише като завършване на университет – удовлетворен си, че тази част от живота ти е приключила, но тепърва ще се изправяш с трудности по пътя на успеха.

Важен етап при go-live е поставянето на цели . Те дават посока, която да следваме и са изключително важни за компания, в която са настъпили промени като внедряване на нова система. Поставянето на цели е трудна задача и трябва да се разгледа от всяко едно ниво. Всяко внедряване е различно само по себи си, но има някои основни точки, които винаги трябва да имаме впредвид като достигнем go-live етапа.

Като за начало използвайте и следете някои основни аспекти, за да имате представа за вашия напредък. Повишаването на ефективността, възвръщаемост на инвестицията и ключовите показатели за изпълнение са основни и изключително важни за измерване на напредъка на внедряването на ERP система. Следенето на основните аспекти е задължително  при определяне на целите след go-live момента. Без установени показатели, определянето на точката на успех става доста по-трудно. Също така се затруднява постигането на таргети и се увеличава вертоятността за установяване на нецеленасочени  задачи.

Другият важен момент по отношение на поставянето на цели след настройването на ERP системата е тези цели да са постижими. Както добре отбелязва Джак Канфийлд“Неясните цели произвеждат неясни резултати”. Именно в това отношение е полезно SMART правилото, за определяне на ясни цели. Но какво означава понятието SMART? В различните среди на работа се тълкува по различен начин, но зад него в основни линии седят думите Specific; Measurable; Accepted; Realistic; Time.  Или, за да е една цел добра и постижима (по правилото SMART), тя следва да е специфична, измерима, приета от всички, които ще работят по постигането ѝ, реалистична и с точен краен срок на изпълнение.  Също така, не очаквайте да забележите пълната реализация на ползите още веднага след пускане на системата, нужно е време. Понякога, реализацията на планиранете ползи отнема години, но това зависи и от много вътрешни и външни фактори в индустрията.

Последното, но не и на последно място, правило е да не забравяте или подценявате хората. Прекаленото акцентиране върху показателите, като възвръщане на инвестицията е доста често срещана грешка при определянето на ефективните цели след go-live етапа на настроената ERP система. Много организации забравят, че в крайна сметка служителите са потребителите на системата и те могат да я унищожат или положително да я разпространят. Известен факт е, че  ERP неуспехите рядко се дължат на грешка в технологиите, а именно на вреди, причинени от човешка намеса. Обучението на крайните потребители, приемането на системата или преминаване от стара към нова система трябва да се управляват чрез показтели и цели. Участието на служителите в обучението и приемането на системата гарантира, че ползите, предоставени от ERP системата, имат най-голям шанс да бъдат ефективно реализирани, което от друга страна води до това, че целите ще бъдат постигнати. Или формулирано накратко трябва да ангажираме служителите, да им покажем ползите и за самите тях!

Насоките, които са педставени в статия са само основни. Ключовото нещо, което трябва да запомнете е, че go-live етапа е само началото, а не края. В следващата ни статия ще представим с примерни цели и срокове.